Wycieczka kl II TL do Centrum Dystrybucji TESCO w Teresinie.

Dnia 3 czerwca bieżącego roku klasa II Technikum Logistycznego wraz z opiekunkami p. Teresą Pałubą i Justyną Pawłowską wybrała się na wycieczkę do Centrum Dystrybucji TESCO w Teresinie. 
Uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania owego centrum- 
usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące. 
Wycieczka ta przekonała uczniów i potwierdziła konieczność posiadania wiedzy z zakresu logistyki i spedycji, którą uczniowie zdobywają w ZS Teresin, by móc ją wykorzystać w przyszłej pracy. 
 


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0