Biblioteka szkolna w tygodniu patrona szkoły

    Pani Katarzyna Wróbel przygotowała na czas trwania tygodnia patrona szkoły specjalną wystawę pt. "Śladami Prymasa Tysiąclecia". Uczniowie wszystkich klas, jak i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z ważnymi szczegółami z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0