Wycieczka klas III TL oraz IV TL 11 września 2014 roku do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.


_Uczniowie  klas III TL oraz IV TL  wraz z p. Justyną Pawłowską i p. Teresa Pałubą z Zespołu Szkół w Teresinie odwiedzili 11 września 2014 roku  Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Gości przywitała Pani Alicja Gruszczyńska  rzecznik prasowy Uczelni , która przeprowadziła dla nich wykład o  kierunkach i specjalności oferowanych studentom WSL, możliwościach wyjazdowych oraz perspektywach zawodowych.

_W swoim wystąpieniu podkreśliła wagę _atutów kształcenia specjalistycznego, nastawionego na ścisłą współpracę z rynkiem. Ponadto młodzież uczestniczyła w bardzo ciekawych  ćwiczeniach praktycznych dotyczących formowania ładunków .

_Z pewnością młodzież chętnie  będzie studiować w Wyższej Szkole Logistyki….

http://www.szkolysrednie.wsl.com.pl/aktualnosci-24/items/uczniowie-poznaja-wsl


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0