Podsumowanie matury 2013/2014

Bezprecedensowy sukces   maturalny uczniów techników  Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie


        Wśród techników powiatu sochaczewskiego nasi informatycy, logistycy, mechanicy  i technicy agrobiznesu osiągnęli najwyższą średnią wyników z dwóch podstawowych przedmiotów maturalnych to znaczy języka polskiego i  języka angielskiego, natomiast z matematyki  od naszej 37 osobowej grupy zdających okazała się lepsza tylko jedna szkoła. / Źródło  danych: <cite>www.oke.waw.pl/


 Technikum Język polski 


Technikum w Zespole Szkół

im. Prymasa Tysiąclecia

Stefana Kardynała

Wyszyńskiego w Teresinie


        51,2


Technikum w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. Bohaterów

Walk nad Bzurą 1939 roku


48,0


Technikum w Zespole Szkół

im. Jarosława Iwaszkiewicza

44,3


Technikum w Zespole Szkół

Centrum Kształcenia

Praktycznego w Sochaczewie


43,1


Technikum Język angielski


Technikum w Zespole Szkół

im. Prymasa Tysiąclecia

Stefana Kardynała

Wyszyńskiego w Teresinie


55,9

Technikum w Zespole Szkół

im. Jarosława Iwaszkiewicza

42,2


Technikum w Zespole Szkół

Centrum Kształcenia

Praktycznego w Sochaczewie


51,9


Technikum w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. Bohaterów

Walk nad Bzurą 1939 roku


44,2


Technikum matematyka

Technikum w Zespole Szkół
im. Jarosława Iwaszkiewicza
43,1

Technikum w Zespole Szkół
im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Teresinie

34,9

Technikum w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia
Praktycznego w Sochaczewie

33,1

Technikum w Zespole Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Bohaterów
Walk nad Bzurą 1939 roku
31,3
Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0