Obchody Dnia Kultury Rosyjskiej w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym KRUS w Teresinie

W dniu 14 marca 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w składzie: Anita Sobolewska, Sandra Szczepańska, Agelika Rudnicka, Monika Rudnicka, Ewelina Krzemińska, Andżelika Zimochodzka, Kamil Kaczmarek, Andrzej Świerżewski, Łukasz Brodowski, Maciej Szczepański, Krzysztof Bolek, Marlena Sobczak, Kinga Sobczak, Anna Kazimierska, Natalia Pokorska, Patrycja Wielogórska, Rafał Wiśniewski wzięli udział w obchodach Dnia Kultury Rosyjskiej w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym KRUS w Teresinie.
W programie artystycznym składającym się z prezentacji multimedialnej na temat Rosji, jej kultury i tradycji, przeplatanej znanymi wszystkim piosenkami (Podmoskownyje wiecziera, Biełyje Rozy, Zawsze niech, Katiusza), wierszami Michaiła Lermontowa i Aleksandra Puszkina oraz tańcami, mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Łza pojawiła się w niejednym oku podczas wykonywania przez Andżelikę Zimochodzką „Modlitwy” Bułata Okudżawy.
Mamy nadzieję, że to spotkanie było pierwszym, ale nie ostatnim i zaowocuje dalszą współpracą.
Nad przygotowaniem części artystycznej czuwały Dominika Kubiak – Szczudło (nauczyciel języka angielskiego) oraz Joanna Faka (nauczyciel języka rosyjskiego).

Przygotował nauczyciel P. Joanna Faka.


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0