Nasi uczniowie w firmie SAGA

Nasi uczniowie w firmie SAGA
Grupa dziewięciu uczniów klasy drugiej technikum mechanicznego rozpoczęła z początkiem bieżącego roku szkolnego zajęcia praktyczne w firmie SAGA. Pierwszy dzień tych zajęć to zapoznanie uczniów z zakładem oraz szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kolejne dni odbywania praktyk to praca na przydzielonych stanowiskach pracy i wykonywanie zadań pod opieką doświadczonych pracowników zakładu. Przyszli technicy mechanicy mają okazję poznać praktycznie specyfikę wybranego zawodu. Niewątpliwym atutem tej formy zajęć praktycznych jest kontakt uczniów z nowoczesnymi technikami wytwarzania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dokładność wykonywanych detali i kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. Praca uczniów na poszczególnych działach przebiega zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem tzw. „przejść”.
Uczniowie zostali zobowiązani do noszenia pomarańczowych kamizelek odblaskowych z identyfikatorem „Uczeń” w celu odróżnienia ich od etatowych pracowników. Wszyscy otrzymali od firmy suwmiarki z logo i nazwą zakładu oraz własnym imieniem i nazwiskiem. 


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0