Udział w 6-tych Międzynarodowych Targach Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej "Reneexpo Poland".

Udział w 6-tych Międzynarodowych Targach Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej "Reneexpo Poland".

II klasa technikum urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej z Zespołu Szkół w Teresinie już po raz drugi brała czynny udział w 6-tych Międzynarodowych Targach Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej "Reneexpo Poland", które
odbyło się w Warszawskim Centrum Expo XXI.
Targi te trwały w dniach 19-21.10.2016 r. 
Uczniowie wraz z nauczycielem mgr inż. Stanisławem Paga już pierwszego dnia uczestniczyli w międzynarodowej konferencji
na temat fotowoltaiki prowadzonej w kilku językach. Znane osobistości z całego świata referując odpowiadały na pytania:    co dalej z energią odnawialną w Polsce? Jak ważną rolę odgrywa energetyka odnawialna podczas  zapotrzebowania szczytowego? Co z nowymi technologie OZE?
Podczas targów uczniowie wraz z opiekunem zwiedzali stoiska znanych wystawców z całego świata. Chętnie rozmawiali z przedstawicielami, którzy objaśniali budowę, zasadę działanie na urządzeniach przeznaczonych do energetyki odnawialnej. Część uczniów miała szczęście i brała bezpośredni udział przy montażu instalacji fotowoltaicznych. Otrzymała też katalogi, części montażowe do urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Na targach przedstawiano problematykę tematyczną;
- Dlaczego pompa ciepła i jaka jest ich efektywność energetyczna?
- Monitoring i działania dla poprawy efektywności energetycznej budynków.
- Domy słoneczne, a budownictwo efektywne energetycznie.
- Efektywność energetyczna budynków, a praktyka wykorzystania ciepła z OZE w budynkach.
- Efektywność energetyczna i OZE w projektowaniu budynków na przykładzie.
Na konferencji o biomasie prezentowano nowe technologie produkcji biopaliw i omówiono szansę rozwoju w polskich wiejskich gminach. Niezwykle ciekawe było forum „strefa kariery teraz środowisko”, podczas, którego była możliwość poznania rynku pracy i zarobków w firmach Odnawialnych Źródeł Energii. W dalszym ciągu są poszukiwani specjaliści tej dziedziny, którzy w wielu polskich zakładach zarabiają prawie tyle samo co fachowcy na Zachodzie.  Uczniowie w atrakcyjny sposób zdobyli wiadomości i umiejętności potrzebne do kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej. 
Podczas targów spotkaliśmy znanego prezentera pogody Tomasza Zubilewicza, który przygotowywał prezentację z OZE dla małopolski. Na pytanie zadane przez Stanisława Paga – Jaka będzie najbliższa pogoda? Nie odpowiedział ale Jego mina wskazywała, że nie najlepsza i się sprawdziła? 


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0