WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO !!!Dnia 8  września 2016 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. W głosowaniu wzięło udział  103 uczniów  , którzy  mogli wybierać  swoich przedstawicieli spośród 26 kandydatów ( możliwy wybór najwyżej dwóch kandydatów spośród podanych ) . 
Komisja wyborcza w składzie: 
Alicja Balcerzak- klasa III TL, Sylwia Dudzińska - klasa III TL, Andżelika Nitek- klasa IV TL, Edyta Skoczylas- klasa IV TL czuwała przede wszystkim nad prawidłowym przebiegiem glosowania, ponadto zliczyła głosy po zakończeniu owego głosowania. 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Justyna Pawłowska  nadzorowała przebieg wyborów . 
Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład Samorządu Uczniowskiego weszło 5 osób  o największej liczbie głosów .

ROK SZKOLNY 2016/2017 
Powołano Radę Samorządu Ucz
niowskiego w składzie:

1. Wioletta Skoczylas -  klasa IV TL- PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU- 45  głosy
2. Mariusz Bigaj- klasa IV TL- zastępca - 27 głosy 
3. Natalia Trojańczyk- klasa III TL - sekretarz- 22 głosy
4. Grzegorz Lech- - klasa III TL- członek RSU- 15 głosów
5. Łukasz Ogrodzki- klasa IV TL- członek RSU- 12 głosów

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy,  życzymy owocnej pracy!!!!!!!!!!!


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0