Spotkanie z panem Stanisławem Sparażyńskim- aktorem teatralnym i filmowym.

7 czerwca 2016 r. uczniowie wzięli udział w spotkaniu z panem Stanisławem Sparażyńskim- aktorem teatralnym i filmowym. Artysta zaprezentował zebranym twórczość Jana Kochanowskiego na tle epoki, zwrócił również uwagę na piękno mowy polskiej. We fragmencie "Odprawy posłów greckich" partnerowali aktorowi uczniowie klasy III Technikum Logistycznego Paweł Proch i Artur Latosiński. Występ pana Stanisława Sparażyńskiego był fascynującą lekcją języka polskiego, przybliżającą techniki prawidłowej wymowy z położeniem nacisku na właściwy oddech, emisję głosu, dykcję, a także na interpretację tekstu z uwzględnieniem akcentu, pauzy oraz znaków interpunkcyjnych. Udzielane porady miały charakter praktyczny i można je wykorzystać w różnych sytuacjach np. podczas wystąpień publicznych, egzaminów ustnych, recytacji lub codziennej konwersacji. Pani dyrektor Ewa Odolczyk podziękowała artyście za wspaniały spektakl i odwiedziny w murach naszej szkoły. Na zakończenie wizyty pan Stanisław Sparażyński odwiedził bibliotekę szkolną, gdzie wpisał się do kroniki dokumentującej najważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły.
Katarzyna Wróbel
 


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0