XXII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości w Sochaczewie.

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła uczestniczyła wXXII Mazowieckich Targach Rolnych i Przedsiębiorczości w Sochaczewie. Mieliśmy stoisko promocyjne, reklamujące kierunki nauczania w Zespole Szkół, w tym dwa nowe profile, czyli kolejowy w technikum i elektryczny w szkole zawodowej. Przy współpracy Rady Rodziców i dzięki hojności sympatyków szkoły zorganizowaliśmy również ogrodniczą loterię fantową, która cieszyła się zainteresowaniem wśród odwiedzających, w tym naszych absolwentów sprzed lat.


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0