AKCJA SPRZĄTANIA LASU A PO PRACY OGNISKO Z KIEŁBASKAMI

AKCJA SPRZĄTANIA LASU A PO PRACY OGNISKO Z KIEŁBASKAMI


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0