Kolejna umowa ZS Teresin, tym razem z firmą Saga PolandZespół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie stawia na ścisłą współpracę z ze znanymi i prężnymi przedsiębiorcami. Tym razem szkoła podpisała umowę ze znaną marką, zajmującą się głównie produkcją części dla motoryzacji w tym również stosowanych do fabrycznego montażu samochodów. Firma działa zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. 
– Chcemy zagwarantować naszym uczniom nie tylko solidne kształcenie w bardzo dobrych warunkach i praktyczną naukę zawodu, ale też dobrą pracę w stale rozwijających się firmach – wyjaśnia Ewa Odolczyk. W ostatnim czasie to już kolejna umowa o współpracy, a zanosi się, że nie ostatnia. 
Prezesi i właściciele firm, nie tylko lokalnych doceniają starania teresińskiej szkoły, upatrując w uczniach, swoich przyszłych, dobrze wykształconych i wykwalifikowanych pracowników, a w samej szkole, szansę na wzajemny rozwój, pomoc i promocję. Cieszy, że przyjęta strategia rozwoju Zespołu Szkół w Teresinie przynosi efekty. Wierzymy, że znajdzie też uznanie w oczach kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, bo kontynuacja kształcenia powinna zawsze odbywać się w szkole dobrych warunkach, odpowiedniej bazie dydaktycznej, wśród wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, w szkole publicznej. Poza Teresinem, cztery takie szkoły są jeszcze w Sochaczewie – ZS CKP, ZS. im. J.Iwaszkiewicza, ZSO oraz ZSR CKU. 
Stosowne porozumienie podpisała dyrektor szkoły Ewa Odolczyk oraz Grzegorz Kafarski, prezes Zarządu SAGA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie. Towarzyszył im wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głuchowski. 
W ten sposób wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu – łączenia nauki z przemysłem, Szkoła oraz Spółka nawiązały wszechstronną współpracę w obszarze edukacyjno-kadrowym.  
Z uwagi na profil działalności Spółki, cele dydaktyczne Szkoły oraz uprawnienia przysługujące stronom porozumienia, obie strony zamierzają prowadzić współpracę, na zasadach określonych w Porozumieniu, na rzecz rozwoju i kształcenia uczniów szkół  ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Zespól Szkól im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego w Teresinie, w szczególności w zawodzie technik mechanik. 
W ramach współpracy SAGA Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się m.in. do zapewnienia odpowiednich urządzeń, warsztatów, pomieszczeń, narzędzi i materiałów uczniom Szkoły, odbywającym praktyki zawodowe na terenie przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z programem praktyk zawodowych i wcześniejszymi, wyraźnymi ustaleniami Stron w tym zakresie; umożliwiania odbywania uczniom Szkoły praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych – odpowiednio do aktualnych możliwości, którymi dysponuje Spółka; umożliwiania absolwentom Szkoły odbywania staży zawodowych w przedsiębiorstwie Spółki – na zasadach uprzednio ustalonych przez Strony; umożliwiania uczniom i nauczycielom Szkoły zapoznawanie się z nowymi technologiami oraz udział w organizowanych przez Spółkę przedsięwzięciach poszerzających ich wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne; jak również informowania Szkoły o potrzebach zatrudnienia absolwentów w zawodach poszukiwanych przez Spółkę celem dostosowania oferty kształcenia Szkoły do realnych potrzeb rynku pracy.
 


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0