Nawiązanie współpracy z Kolejami Mazowieckimi

Komunikat prasowy
Koleje Mazowieckie współpracują ze szkołą w Teresinie
W czwartek, 21 kwietnia 2016 r., Koleje Mazowieckie i Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie podpisały porozumienie 
o współpracy. Jego celem jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju szkolnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie praktycznego kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem. 
W dobie coraz większego rozwoju kolei w Polsce oraz związanego z tym rosnącego zapotrzebowania na zatrudnianie osób posiadających wiedzę z zakresu utrzymania i eksploatacji taboru kolejowego niezbędna jest promocja zawodów związanych z koleją, zwłaszcza wśród osób młodych, które podejmują decyzję ws. wyboru swojego zawodu. 
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu przeglądów i napraw pojazdów szynowych spółka Koleje Mazowieckie planuje budowę nowoczesnej bazy utrzymaniowo-naprawczej taboru kolejowego w Sochaczewie. Zakończenie budowy zaplanowane jest na koniec 2019 r. Może tam znaleźć zatrudnienie około 200 osób.
Z myślą o rozwoju branży kolejowej na Mazowszu oraz mając na uwadze plan budowy nowej bazy napraw taboru, zarząd KM nawiązał współpracę ze Starostą Sochaczewskim, w celu utworzenia klasy o profilu kolejowym, w Zespole Szkół  im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie. Uczniowie i nauczyciele będą mieli dostęp do wiedzy z zakresu nowych technologii stosowanych w kolejnictwie oraz będą mieli możliwość uczestnictwa w praktykach zawodowych organizowanych przez spółkę, poszerzając tym samym swoją wiedzę zawodową i umiejętności.
-Jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą, ponieważ jest to ogromna szansa rozwoju nie tylko dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły, ale również dla mieszkańców Teresina i okolic. Dbamy o to, aby nasi uczniowie nie byli beneficjentami Urzędu Pracy jako bezrobotni, a wręcz przeciwnie, byli wysokiej klasy specjalistami i osiągali sukcesy zawodowe, a to gwarantuje nam współpraca 
ze spółką Koleje Mazowieckie, która jest prężnie rozwijającą się firmą i zapewnia dostęp do praktyk zawodowych, a w przyszłości miejsca zatrudnienia - powiedziała Ewa Odolczyk, dyrektor Zespołu Szkół.
W ramach zawartego porozumienia o współpracy spółka „Koleje Mazowieckie - KM” zapewni odpowiednie miejsca pracy, urządzenia i warsztaty uczniom szkół odbywającym praktyki zawodowe, a tym samym umożliwi praktyczną naukę zawodu i staże na terenie sekcji napraw i eksploatacji taboru, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych. Swą opieką spółka „Koleje Mazowieckie - KM” obejmie także nauczycieli, pomagając im w podnoszeniu kwalifikacji. Dla najzdolniejszych uczniów przewidziano stypendia. Co ważne - szkoła będzie 
na bieżąco informowana o potrzebach zatrudnienia absolwentów przez „Koleje Mazowieckie - KM”, tak by można było dostosować ofertę kształcenia do realnych potrzeb rynku pracy.
- To nie jest nasze pierwsze porozumienie związane z promocją zawodów kolejowych oraz pomocą merytoryczną w kształceniu młodzieży. Podobne porozumienie w 2013 r. podpisaliśmy także 
z powiatem wołomińskim, z którego szkołami technicznymi współpracujemy. Ważnym krokiem 
w tym zakresie było porozumienie z Zespołem Szkół im. S. Wysockiego w Warszawie, zawarte 
w 2006 r. Na jego mocy w szkole działa klasa o profilu technik elektroenergetyk transportu szynowego, nad którą mamy patronat, a wielu absolwentów szkoły dziś pracuje Kolejach Mazowieckich. Myślę, że kolej w Polsce jest tą gałęzią transportu, która będzie się dynamicznie rozwijać. Nie będzie to jednak możliwie bez gruntownie wykształconej młodzieży – podkreślał Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny „Kolei Mazowieckich – KM”. 
O potrzebie pozyskiwania gruntownie wykształconej młodzieży przekonany jest także Mirosław Adam Orliński, radny województwa mazowieckiego, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
- Z punktu widzenia samorządu województwa mazowieckiego realizacja projektu dotyczącego budowy bazy naprawczej taboru kolejowego nie będzie możliwa bez odpowiedniej kadry. Dzisiejsze porozumienie stworzy możliwość kształcenia młodzieży w odpowiednim kierunku, pozwoli 
na zdobycie przez nią odpowiednich umiejętności oraz wiedzy na temat nowych technologii - powiedział radny.

Informacje dla mediów:
Donata Nowakowska – Rzecznik Prasowy „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl tel. 22 473 75 51, 0 661 929 207

Koleje Mazowieckie – informacje o spółce
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. została powołana 29.07.2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (51 proc. udziałów) i „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (49 proc. udziałów). Od 2008 r., po odkupieniu udziałów 
od „PKP Przewozy Regionalne”, jedynym właścicielem spółki jest Samorząd Województwa. Obecnie Koleje Mazowieckie 
to najnowocześniejszy regionalny przewoźnik kolejowy w kraju i spółka z ponad 23 proc. udziałem w rynku przewozów pasażerskich. W 2013 roku z usług Kolei Mazowieckich skorzystało ponad 62 mln osób. W ciągu doby spółka uruchamia około 800 pociągów.
Prezesem Zarządu KM jest Artur Radwan. 
Przewodniczącym Rady Nadzorczej KM jest Waldemar Kuliński.


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0