DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

ZAPROSZENIE


   


Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Zespołu Szkół im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Teresinie

zapraszają uczniów klas trzecich gimnazjum

wraz z rodzicami i opiekunami na 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

który odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. o godz. 1200  1800

pod hasłem „Z nami masz gwarancję zatrudnienia”


Przyjdź i zobacz!

Oferujemy Ci atrakcyjne zawody:

  technik elektroenergetyk transportu szynowego TECHNIKUM KOLEJOWE

  technik logistyk TECHNIKUM LOGISTYCZNE

  technik mechanik TECHNIKUM MECHANICZNE

  technik mechanizacji rolnictwa TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA

  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej TECHNIKUM OZE

  elektryk ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

  mechanik pojazdów samochodowych ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

www.zsteresin.edu.pl, zsteresin@gmail.com.


Zapraszamy na poczęstunek i loterię fantową. Ciekawe nagrody do wygrania w konkursach.
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0