Dzień Bezpiecznego Internetu

 Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, pani Dyrektor Ewa Odolczyk zaprosiła uczniów na projekcje filmów edukacyjnych: "Zaplątani w sieć, Wirtualny świat" i przekazała wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci internetowej.
Pedagog szkolna zaprezentowała wystawę szkolną pt. "Dopalacze kradną życie". Omówiła tematykę plakatów profilaktycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły oraz wyjaśniła na czym polega zjawisko cyberprzemocy w internecie.
Pedagog wraz z panią Renatą Kusą i uczniowie z okazji DBI wykonali tematyczne gazetki szkolne i plakaty edukacyjne.
Pani Katarzyna Wróbel zaprezentrowała i omówiła książki o tematyce profilaktycznej z zakresu uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, dopalacze). W jej ofercie bibliotecznej znalazły się także książki - bezpieczeństwo w sieci internetowej.
Z okazji DBI w szkole zorganizowany jest konkurs na gazetkę szkolną pt. "Stop cyberprzemocy". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.02.2016 roku.
Zapraszam uczniów, nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie.
W imieniu p. Katarzyny Wróbel zapraszam uczniów, nauczycieli, rodziców do biblioteki szkolnej.
Dziękuje za pomoc w zorganizowaniu DBI  p. Katarzynie Wróbel, p. Renacie Kusej, nauczycielom i uczniom.
Pedagog - Aneta Podrażk


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0