Konkurs promujący odnawialne źródła energii!ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
ENERGIĄ PRZYSZŁOŚCI

  Czy jesteś zainteresowany nowymi technologiami?
Lubisz ekologiczny styl życia?
Chciałbyś kiedyś jeździć elektrycznym samochodem lub mieszkać w domu produkującym energię?

Weź udział w konkursie promującym odnawialne źródła energii!

Kategorie konkursu:
1  Techniczna - modele przedstawiające urządzenia związane z OŹE
2  Plastyczna - plakat, rysunek, kolaż lub inne
3  Bądź cool ;) i żyj w zdrowym środowisku - praca pisemna przedstawiająca wpływ OŹE na Twoje środowisko 
4  Twoja propozycja związana z OŹE - film, reportaż, i inne... (czekamy na kreatywne prace :)
Prace mogą być indywidualne lub zespołowe.
Nadsyłanie prac (podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz nazwą i adresem szkoły)
      do 04.04.2016 na adres: 
Zespół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
Al. XX-lecia 12 96-515 Teresin

Ogłoszenie wyników odbędzie się pod koniec kwietnia.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: http://zsteresin.edu.pl/
Organizatorzy : Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przy Zespole Szkół w Teresinie

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody!
Regulamin konkursu                       Odnawialne Źródła Energii Energią Przyszłości
dla młodzieży szkół gimnazjalnych 
powiatu sochaczewskiego i powiatów ościennych

Cele konkursu:
? Zainteresowanie młodzieży wykorzystywaniem odnawialnymi źródłami energii w swoim środowisku.
? Kształcenie postaw wśród młodzieży odpowiedzialnych za ochronę środowiska i dbanie o ekologię.
? Pogłębianie zainteresowań uczniów w zakresie nauk fizyczno-przyrodniczych, techniki, plastyki

Organizatorzy: Rada Pedagogiczna przy zespole szkół w Teresinie, technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz.

Prace uczniów mogą być indywidualne lub zespołowe.
Kategorie konkursu odnawialne źródła energii (w skrócie OŹE):
1. Techniczna - różne modele przedstawiające urządzenia odnawialnych źródeł energii
2. Plastyczna - plakat, rysunek, kolagge (technika dowolna)
3. Bądź cool i żyj w zdrowym środowisku - praca pisemna przedstawiająca wpływ OŹE na twoje środowisko, napisana na komputerze, format A4 do 3 str..
4. Twoja propozycja związana z OŹE - film, fotoreportaż, inne

Terminarz konkursu OŹE.
Nadesłanie prac uczniów drogą pocztową do 4.04.2016 r. na adres;
 Zespół Szkół im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, 
Al. XX – lecia 12, 96-515 Teresin
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się pod koniec kwietnia. Gimnazja będą poinformowane o tym terminie telefonicznie.
Nadesłane prace nie mogą brać udziału w innych konkursach. 
Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz nazwą i adresem szkoły.
Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy pod numerem telefonu: 46 8613813.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
Zapraszamy do udziału. Na uczestników czekają ciekawe nagrody!

Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0