Odnawialne Źródła Energii to przyszłość naszej energii.

Odnawialne Źródła Energii to przyszłość naszej energii. 
Pan wójt gminy Teresin Marek Olechowskiego zaprosił firmę Promag, a pani dyrektor zespołu Szkół w Teresinie Ewa Odolczyk udostępniła świetlicę dla chętnych, którzy byli zainteresowani czystą energetyką solarną. Po krótkim powitaniu przedstawiciela firmy Promag, mieszkańców gminy i uczniów pierwszej klasy technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przy Zespole Szkół w Teresinie odbyła się prezentacja. Prowadzący powiedział, że firma na rynku działa ponad 15 lat. Pasja oraz zainteresowanie ekologią umożliwiły zbudowanie ciekawej oferty handlowej na systemy solarne. Prezentacja zawierała przykładowe projekty na konkretnych obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej, kalkulacje kosztów zastosowania urządzeń solarnych. Handlowiec przedstawił budowę i zasadę działania kolektorów słonecznych  zbudowanych z rurek próżniowych.  Są one całorocznie wykorzystywane do podgrzewania wody i ogrzewania pomieszczeń. W ciągu ok. 8 lat, w zależności od instalacji zwrócą się koszty poniesione na te inwestycje. Żywotność  tych kolektorów to około 40 lat. Dofinansowanie na instalację związaną z czystą energetyką solarną wynosi nawet do 40 %. W ciekawy sposób prowadzący przedstawił budowę i zasadę działania systemów fotowoltaicznych. Pokazano przykładową kalkulację dla paneli fotowoltaicznych produkujących całorocznie energię w skali roku 15 kW. Oszczędność kosztów energii w skali roku wyniesie ok. 10 tys. zł. inwestycja zwróci się po 8 latach.  Procesy sterujące urządzeniami fotowoltaicznymi dokonują zwrotu energii elektrycznej do licznika, w przypadku braku odbioru wyprodukowanej energii uruchamia wcześniej zaprojektowane rozwiązania np.: dogrzewanie wody w zbiorniku, podgrzewanie powierzchni użytkowych itp.
W trakcie prezentacji uczestnicy zadawali wiele pytań związanych z trwałością urządzeń, gwarancją, jak firma postępuje z  ewentualnymi uszkodzeniami oraz w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Na końcu prezentacji pozostali uczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z nauczycielem zawodu Stanisławem Paga. Zadawali oni pytania na tematy związane z: nowoczesnymi technologiami systemów solarnych,  parametrami i działaniem urządzeń OZE, sposobami montażu i wymiany kolektorów słonecznych. Spotkanie to przybliżyło mieszkańcom i uczniom jak można dbać o swoje środowisko wykorzystując odnawialne Źródła energii. Przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dowiedzieli się, że nie muszą się martwić o zatrudnieni, bo w tej rozwijającej się dziedzinie praca na nich czeka. 


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0