Konferencja dla Rodziów na temat " Dopalacze kradną życie",

W dniu 26 stycznia br pani Dyrektor Ewa Odolczyk na ogólnym spotkaniu z rodzicami podsumowała osiągnięcia edukacyjno - wychowawcze uczniów oraz zaprosiła rodziców do wysłuchania konferencji na temat " Dopalacze kradną życie", którą poprowadzili przedstawiciele d. s. dla nieletnich z Komendy Policji w Sochaczewie.Po konferencji rodzice obejrzeli wystawę pod hasłem "Nauczyciele, Uczniowie Kontra Dopalacze". Na wystawie zaprezentowano:
-plakaty profilaktyczne wykonane przez pedagog szkolną , uczniów i rodziców, wykaz pozycji książkowych o tematyce profilaktyczno - edukacyjnej przygotowany przez p.Katarzynę Wróbel, edukacyjne materiały profilaktyczne opracowane przez p.Renate Kusą. Pedago szkolna  przygotowała wystawę i apel szkolny ( który odbędzie się po feriach) na podstawie autorskiego scenariusza. Przedstawiciele z Wydziału D.S dla Nieletnich, zwrócili uwagę na przekaz edukacyjno - profilaktyczny wystawy oraz pracę włożoną w jej wykonanie za co dziękujemy.
Dziękuję p.Katarzynie Wróbel, p.Renacie Kusej i nauczycielom nauki praktycznej zawodu, a przede wszystkim uczniom za pomoc w zorganizowaniu wystawy.
W imieniu p.Katarzyny Wróbel zapraszam nauczycieli, rodziców, uczniów do biblioteki szkonej.
 
Organizator konferencji - Aneta Podrażka


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0