Projekt innowacyjny w Zespole Szkół im .Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego W Teresinie

     Nasza szkoła w roku szkolnym 2011-2012 we współpracy z firmą ECORYS Polska wzięła udział w projekcie innowacyjnym „Portal Koordynacja 3.0 – stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy”.
Do projektu przystąpiło 21 uczniów z obecnej III klasy technikum logistycznego wraz z nauczycielami p. Justyną  Pawłowską, p. Moniką Gajdamowicz , p.Teresą Pałubą i koordynatorem projektu p. Arkadiuszem Pietzem . Celem projektu było przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy . W tym celu przeprowadzone zostały  kursy specjalistyczne,   zajęcia  pozalekcyjne , staże zawodowe w teresińskim  oddziale  DB SCHENKER pod opieką p. Joanny Tomaszewskiej.
    
     Pozytywnymi aspektami udziału  uczniów w projekcie są:
  • Zwiększenie poziomu wiedzy odnośnie mega trendów w poszczególnych branżach gospodarki, a także regionalnych i lokalnych kierunkach zmian na rynku pracy
  • Nawiązanie kontaktów z pracodawcami zatrudniającymi absolwentów szkoły
  • Poznanie oczekiwań pracodawców odnośnie profili kompetencji kandydatów do pracy (zarówno kompetencji zawodowych, jak i tych spośród kluczowych oraz osobistych)  
  • Pełniejsza znajomość potrzeb zatrudnieniowych i planów rozwojowych firm (lokalnie, w regionie, w kraju)
  • Zwiększenie poziomu wiedzy i wdrożenie w proces kształcenia nowych technologii
  • Wdrożenie w proces kształcenia systematycznego formowania u uczniów umiejętności bycia zatrudnionym (planowania i zarządzania karierą edukacyjno-zawodową) oraz rozwijania kompetencji kluczowych i osobistych uczniów
  • Tworzenie w szkole aktualnych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej dla uczniów (ulotki, teczki, broszury, przewodniki, informatory, poradniki, charakterystyki zawodów, multimedialne programy, filmy, klasyfikacje, analizy, bazy danych itp.)

     W ramach projektu  PI-PWP - Portal Koordynacja 3.0 – stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy uczniowie trzeciej klasy technikum logistycznego w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie zrealizowali projekt „ Jedziemy wspólnie”. Służył on wykorzystaniu w praktyce wiedzy z branży logistycznej i aktywizacji społecznej młodzieży. W dobie wysokich cen paliw i kłopotów komunikacyjnych uczniowie z Teresina chcieli upowszechnić wśród mieszkańców Teresina  i jego okolic alternatywny wobec usług PKP sposób na codzienną podróż do stolicy

     W dniach25-29 2013 r odbyła się wizyta studyjna w Londynie w celu zapoznania polskiej strony z organizacją edukacji zawodowej w Wielkiej Brytanii, poznaniu zasad współpracy z pracodawcami oraz zasadami uznawania certyfikatów umiejętności zawodowych przez pracodawców. Współpraca, którą nawiązała szkoła jest rozpoczęciem  kolejnych wspólnych projektów ponadnarodowych w obszarach działalności edukacyjno-zawodowej placówki.
 


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0