Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa

Zapraszamy do serwisu mikroporady.pl pod
hasłem "Kącik Przedsiębiorcy" -  https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacikprzedsiebiorcy.html
Jest to link do Fundacji zawierających bezpłatne materiały przydatne do rozpoczęcia działalności
gospodarczej podejmowanej przez Młodych Przedsiębiorców. 

Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0