SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJIW dniu 26 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji                               z posterunku w Teresinie dotyczące profilaktyku zachowań i odpowiedzialności karnej i cywilnej uczniów nieletnich i pełnoletnich. Funkcjonariusze przedstawili akty prawne regulujące współżycie społeczne, poinformowali, jakie mogą być skutki prawne, jeśli młody człowiek będzie zachowywał się nagannie                           w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, a także wobec swoich kolegów.  Panowie wspomnieli również o konsekwencjach palenia tytoniu i spożywania alkoholu w miejscach publicznych i jakie to niesie konsekwencje. Szczególną uwagę zwrócili na posiadanie różnego rodzaju używek, zwłaszcza tzw. dopalaczy oraz wynikające z tego reperkusje prawne. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, z czego dość spora grupa skorzystała, dzięki czemu wyjaśnili sobie wiele wątpliwości.


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0