Kinga Sobczak stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/16

Kinga Sobczak stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/16
W środę 18.11.2015 w Warszawie odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W naszej szkole uczennicą z najlepszą średnią ocen 5.25 jest Kinga Sobczak i to właśnie ona została uhonorowana za wybitne osiągnięcia w nauce. W imieniu Premier RP nagrody wręczyła p. Dorota Sokołowska- Mazowiecki Kurator Oświaty. W tym doniosłym wydarzeniu towarzyszyła Kindze p. Katarzyna Wróbel.
 


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0