Zaduszki…Czas zadumy…!

Zaduszki…Czas zadumy…!
2  listopada w szkolnej świetlicy odbył się apel z okazji Zaduszek.
Uczniowie pod kierownictwem s. Urszuli i p. Justyny Pawłowskiej recytowali nastrojowe wiersze, które zmuszały do refleksji. 
Przedstawiona prezentacja przybliżyła atmosferę i nastrój święta oraz skłoniła wszystkich do przemyśleń na temat przemijania ludzkiego życia…
Wspominaliśmy osoby zmarłe z naszej szkolnej społeczności…

Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0