Lekcja otwarta dla uczniów klas maturalnych

Dnia 28.10.2015 w świetlicy szkolnej odbyła się lekcja otwarta dla uczniów klas maturalnych: IV TL, IV TIM i IV TM. Tematem spotkania była USTNA MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO. W prezentacji wzięli udział uczniowie Joanna Bednarska z klasy IV TL i Marcin Jeznach z klasy IV TIM. Joanna mówiła na temat obrazu "Triumf śmierci" Pietera Bruegla oraz stosunku człowieka do śmierci. Marcin natomiast interpretował balladę "Król Olch" J.W. Goethego. Lekcja została przygotowana przez nauczycieli języka polskiego Annę Biernat i Arkadiusza Pietza oraz nauczycielkę wiedzy o kulturze Katarzynę Wróbel. Gościem spotkania była pani dyrektor Ewa Odolczyk.


Zdjęcia:
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - Projekt Szkoła 1.0